•  
  •  
  •  

 

 

Консултации по учебни предмети

Учител

Учебен предмет

Ден от сед­мицата

Час на про­веждане

Попова

Български език и математика

понеделник

12:50 – 13:30

Колева

Български език и л-ра и математика

понеделник

12:50 – 13:30

Койнова

Български език и л-ра и математика

вторник

12:35 – 13:10

Проданова

Английски език

понеделник

13:40 – 14:20

Атанасова

Математика и физика

петък

13:40 – 14:20

Караилиева

Български език и литература

сряда

13:40 – 14:20

Тодева

История и география

четвъртък

13:40 – 14:20

Пасева

Чов. и природата, биология и химия

вторник

14:30 – 15:10

Делчева

Български език и литература

сряда

13:40 – 14:20

Диклиева

Български език и л-ра и математика

вторник

12:35 – 13:10

 

Календар

 

Контакти