•  
  •  
  •  

 

 

НВО

ІV клас

БЕЛ - 09.05.2019г.

 

Математика - 10.05.2019г.

 

Човекът и природата - 16.05.2019г. 

 

Човекът и обществото - 14.05.2019г.

 

VІІ клас

БЕЛ - 17.06.2019г.

 

Математика - 19.06.2019г.

Чужд език / по желание на ученика/ - 21.06.2019г.

 

Календар

 

Контакти