•  
  •  
  •  

 

 

Ръководство

Ваня Маринова Добрева - директор 

тел: 0878479619

Румяна Лозева Делчева - заместник - директор по учебната дейност

тел:0877479619 

 

Преподаватели

Ангелина Тончева Диклиева - ст.учител НУП

Гергана Колева Ушакова - ст.учител НУП

Теменуга Борисова Попова - ст.учител НУП

Валентина Ангелова Койнова - ст.учител  НУП

Златка Василева Пасева - учител по биология, химия, изобразително изкуство и технологии

Милена Недялкова Проданова - ст.учител по английски език

Кирилка Василева Атанасова - ст.учител по математика, физика и астрономия и ИТ

Милена Асенова Караилиева - ст.учител по български език и литература и музика

Даниела Василева Тодева - ст.учител по история, география и ФВС

Учители ГЦОУД

Румяна Цветкова Андреева - учител НУП

Митко Алексиев Антонов - ст.учител НУП

Петя Андреева Гаджева - учител НУП

Антония Георгиева Георгиева - учител НУПЧЕ

Светла Тодорова Налбантова - учител  по български език и литература и история

Минка Иванова Йоскова - ст.учител по български език и литература и английски език

Татяна Атанасова Тенева - ст.учител по математика и физика

Непедагогически персонал

Величка Димитрова Димитрова -гл.счетоводител

Атанаска Михайлова Михайлова - ЗАС

Румяна Юриева Арабаджиева - чистач

Дафина Сашева Арабаджиева - чистач

Райко Янков Чолаков - работник-поддръжка

Календар

 

Контакти